Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Leszczyński

Książki autorskie

 • G. Leszczyński, Joanna Kulmowa – „bajka o nadziei, odwadze i mądrości”, Warszawa 2018.
 • G. Leszczyński, Daję słowo. Wędrówki po języku i literaturze, Warszawa 2016.
 • G. Leszczyński, Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko, Poznań 2015.
 • G. Leszczyński, Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi, Warszawa 2013, s. 288 [współautor: Michał Zając].
 • G. Leszczyński, Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012, s. 180.
 • G. Leszczyński, Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010, s. 270.
 • G. Leszczyński, Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007, s. 208.
 • G. Leszczyński, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 520.
 • G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2002, s. 226.
 • G. Leszczyński, Elementarz literacki. Leksykon młodego czytelnika, Warszawa 1995, s. 119; wyd. 2 zmienione pt. Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, Warszawa 2001, s. 252.
 • G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990, s. 88.

Antologie

 • Polskie baśnie i legendy, wyb. G. Leszczyński, il. M. Ekier, projekt graf. G. Lange, Warszawa 2006, s. 294.
 • Baśnie z całego świata, wyb. G. Leszczynski, il. J. Wilkoń, projekt graf. G. Lange, Warszawa 2006, s. 291.
 • Po schodach wierszy. Antologia polskiej poezji współczesnej, wyb. G. Leszczyński, Warszawa, 1992, wznowienia: 1993, 1996, 1997, s. 492.

Redakcja naukowa

 • Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej, red. A. Mik, M. Niewieczerzał, E. Rąbkowska, G. Leszczyński, Warszawa 2019.
 • Sztuka jako spotkanie, red. G. Leszczyński, Poznań 2018.
 • Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2015, s. 280.
 • Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013, s. 290.
 • Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011, s. 300.
 • Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 400.
 • Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, t. 1, Poznań 2009, s. 296.
 • Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2008, s. 210.
 • Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 1: Teatr w świecie, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 236.
 • Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 2: Świat w teatrze, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 226.
 • Literatura i książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2006, s. 226.
 • Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, red. G. Leszczyński, Poznań 2006, s. 298.
 • Literatura. Wiedza o kulturze. Encyklopedia, Warszawa 2006, s. 964 – współred.
 • Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Poznań 2005, s. 224.
 • Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 296.
 • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002, s. 436.
 • Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1 i 2, Warszawa 2000 – współred.
 • Dzieciństwo i sacrum 2. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2000, s. 184.
 • Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 1998, s. 316.
 • Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński , Warszawa 1995, s. 116.
 • Encyklopedia szkolna. Literatura i język polski, Warszawa 1995, s. 912 – współred.

Artykuły naukowe i studia w tomach zbiorowych

 • G. Leszczyński, Декалогът на съвремието . „Литературен вестник” [Literaturen Vestnik]  2020, Брой 21.
 • G. Leszczyński, „W drgawym powietrzu coraz złotowłosiej od snów”. „Drgawe powietrze” Leśmiana, w: Żywioły w literaturze dziecięcej, red. A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2020, s. 177-193.
 • G. Leszczyński, “Tyle smutków… A woda spojrzysta”. Leśmian i Malczewski: spotkania, w: Żywioły w literaturze dziecięcej. Woda, A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2018.
 • G. Leszczyński, Książka jako aktor w teatrze pamięci, w: [Od]pamiętywanie przeszłości. Gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Dudek, Katowice 2018.
 • G. Leszczyński, Pre-posthumanizm, czyli literacki żywot wieczny dziecięcia poczciwego, w: Stare i nowe w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne, red. B. Olszewska, O. Pajączkowski, Opole 2019, s. 319-328.
 • G. Leszczyński, „…drzewo pod ziemią w nagły żal się rozklęka”. Leśmianowska baśń ziemi, w: Żywioły w literaturze dziecięcej, red. A. Czabanowska-Wróbel, K. Zabawa, Kraków 2019, s. 162-179.
 •  G. Leszczyński, „Na początku był dom. Na początku była podłoga.” Literacka mapa miejsc nieistniejących, w: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2016, s. 13-27.
 • G. Leszczyński, „Zwierzęta pełne wolności drzemią spokojnie tej nocy” , w: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, Warszawa 2016, s. 21-30.
 • G. Leszczyński, „Kto ty jesteś?” Literatura XXI wieku w poszukiwaniu tożsamości młodego pokolenia, w: O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, M. Rogoż, Kraków 2015, s. 166-184.
 • G. Leszczyński, Kraszewskis schlaflose nächte [w:] Kraszewski – Museum Dresden, Dresden 2014, s. 77–93.
 • G. Leszczyński, Muzyka i literatura dla dzieci: od kołysanki do obłędu [w:] Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014, s. 239–259.
 • G. Leszczyński, „W Nieparyżu i gdzie indziej” – paradoksy książki wewnętrznej [w:] Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014, s. 33–58.
 • G. Leszczyński, Język w sztuce: przestrzenie obcości, przestrzenie tożsamości [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013, s. 91–116.
 • G. Leszczyński, Dialektyka ról czytelniczych w prozie Korczaka [w:] Janusz Korczak. Pisarz, red. A.M. Czernow, Warszawa 2013, s. 83–101.
 • G. Leszczyński, Zestaw lektur: fabryka analfabetów [w:] Nowoczesność polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków 2013, s. 101–119.
 • G. Leszczyński, Rycerz, błazen, szaleniec. Literackie strategie „męskiego dyskursu” w prozie dla młodych czytelników, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2012, s. 55–75.
 • G. Leszczyński, „O krasnoludkach i sierotce Marysi” – z Orzeszkową w tle [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2011, s. 153–177.
 • G. Leszczyński, Užburtasis Miłoszas [w:] Miłoszo idéjų pasaulyje. Czesławo Miłoszo gyvenimo ir kūrybos studijos. Leidinį sudaré ir parengé T. Dalecka, M. Davlevič, Vilnius 2011, s. 76–99.
 • G. Leszczyński, Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe [w:] Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011, s. 121–153.
 • G. Leszczyński, Skandalista Jan B. [w:] Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. J. Malicki, J. Papuzińska, Katowice 2010, s. 29–39.
 • G. Leszczyński, Pokolenie Nikt. Generacyjny portret odbiorcy współczesnej prozy inicjacyjnej [w:] Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, t. 1, Poznań 2009, , s. 239 – 284.
 • G. Leszczyński, Pocztówki z Odense [w:] Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. G Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 205–229.
 • G. Leszczyński, Parabole politiche nei libri per l’infanzia [w:] Argomenti Polacchi, red. L. Marinelli, Roma 2008, s. 464–471.
 • G. Leszczyński, Archipelagi Małgorzaty Musierowicz. Renesansowe i franciszkańskie źródła poetyki codzienności [w:] Moja Musierowicz. O twórczości autorki »Jeżycjady«, red. P. Dakowicz, Łódź 2008, s. 21–35.
 • G. Leszczyński, Od aktora do animatora, od misterium do happeningu. Dziecko i książka w obliczu przemian [w:] Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2008, s. 122–147.
 • G. Leszczyński, Postmodernizm w literaturze dziecięcej [w:] Nowe trendy w literaturze dla dzieci. Książka obrazkowa, red. H. Filip, Kołobrzeg 2008, s. 12–24.
 • G. Leszczyński, Teatr grecki, teatr animacji misterium. Steatralizowane formy dialogu z odbiorcą [w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 1: Teatr w świecie, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 212–229.
 • G. Leszczyński, Miłość, młodość i śmierć według Konwickiego [w:] Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego, red. J. Papuzińska, Warszawa 2006, s. 25–38.
 • G. Leszczyński, Kanon – pojęcie i sprzeczności [w:] Literatura i książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.
 • G. Leszczyński, Ikona anioła w portrecie dziecka [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t. 2, red. J. Ługowska, Wrocław 2005, s. 293–315.
 • G. Leszczyński, Baśń jako matryca doświadczeń egzystencjalnych [w:] Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Poznań 2005, s. 68–93.
 • G. Leszczyński, Współczesna literatura dla dzieci – gatunki, tematy [w:] Dziecko i książka, red. G. Lewandowicz-Nosal, Warszawa 2004, s. 8–15.
 • G. Leszczyński, Old-time news [w:] Polish Illustrators for Children, red. K. Lipka-Sztarbałło, Warszawa 2003, s. 138–139.
 • G. Leszczyński, Gra w dzieciństwo. Proza wspomnieniowa schyłku wieku [w:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam, T. Wroczyński, Warszawa 2002, s. 227–237.
 • G. Leszczyński, „Małe kobietki” XX wieku [w:] Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002, s. 110–123.
 • G. Leszczyński, Nie ma drogi do Raju [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 55–68.
 • G. Leszczyński, Kompleks mentora. Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia [w:] Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, red. A. Baluch, K. Gajda, Kraków 2001, s. 52–65.
 • G. Leszczyński, Język dziecka a obszar kultury [w:] Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”, red. E. Kowalewska, M. Wyszyńska, Gdańsk 2001, s. 109–115.
 • G. Leszczyński, Dziecko w żywiole kultury [w:] W trosce o wychowanie małego dziecka, red. J. Szymańczak, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 42–50.
 • G. Leszczyński, Maski dziecka salonu [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 107–122.
 • G. Leszczyński, Cienie dzieciństwa: „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 2, Warszawa 2000, s. 121–128.
 • G. Leszczyński, „Złota legenda” Henryka z Podlasia [w:] Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999, s. 93–108.
 • A. Baluch, G. Leszczyński, Dorota Terakowska [druk niemieckojęzyczny] Villa Decius, Arbeisgruppe Literatur 1999.
 • G. Leszczyński, „Lekkomyślnie porzucamy ogrody dzieciństwa…”. Dzieciństwo i sacrum we współczesnej poezji polskiej [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1, Warszawa 1998, s. 163–184.
 • G. Leszczyński, Przemija postać tego świata. Stulecie „Faraona” [w:] Trzy Pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998, s. 171–184.
 • G. Leszczyński, Młodość i zło. Perspektywa aksjologiczna współczesnej prozy obyczajowej (Kosiński, Golding, Grass, Salinger) [w:] Związki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i języka. Deutsch-polonische Beziehungen im Bereich der Kultur, Literatur und Sprache, red. L. Kolago, Warszawa 1997, s. 153–160.
 • G. Leszczyński, Andersenowski „Mały Nobel” [w:] Andersen – Baśń wobec świata. W 190. rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena, red. M. Hempowicz, Gdańsk 1997, s. 65–68.
 • G. Leszczyński, Polonische Kinderliteratur. Ein historischer Abriss [w:] Almanach zur Polnischen Kinderkultur, red. G. Gorschenek, M. Gorschenek, H. Hilzheimer, Hamburg 1996, s. 13–17.
 • G. Leszczyński, Język ezopowy w służbie narodowej tradycji [w:] Tradycje narodowo-patriotyczne w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. G. Skotnicka, Warszawa 1996, s. 83–89.
 • G. Leszczyński, Bezsenne noce „dziecka wieku” (J.I. Kraszewski: Pamiętniki) [w:] Kraszewski – pisarz współczesny, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996, s. 185–194.
 • G. Leszczyński, Maailman kielto. Muumit ja kirjallisuuden trendit 1900-luvulla [w:] Muumien taikaa. Tutkimusretkiä Tove Janssonin maailmaan, red. Virpi Kurhela, BTJ Kirjastopalvelu OY Helsinki 1996, s. 195-204.
 • G. Leszczyński, Młodopolanie u bram Paryża. Z archiwum Kazimierza Woźnickiego [w:] Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. 3, red. M. Prokop, Paryż 1996, s. 113–147.
 • G. Leszczyński, Klementyna z Tańskich Hoffmanowa – pisarka warszawska [w:] Romantycy i Warszawa, red. S. Makowski, Warszawa 1996, s. 104–113.
 • G. Leszczyński, Od symboliki erotycznej do metafory egzystencjalnej [w:] Literatura bez hranic. Pripevky z konference o literature pro deti a mladez, red. A. Baluch, Praha 1995, s. 33–37.
 • G. Leszczyński, Iłłakowiczówna i… ekspresjonizm! [w:] Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995, s. 66–71.
 • G. Leszczyński, Topos dziecka i dzieciństwa w poezji Józefa Czechowicza [w:] Dziecko i jego światy we współczesnej poezji dla dzieci, red. U. Chęcińska, Szczecin 1994, s. 177–184.
 • G. Leszczyński, Walery Przyborowski i kartki z przeszłości [w:] Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1993, s. 138–146.
 • G. Leszczyński, Baśniowe inspiracje „dorosłej” Młodej Polski [w:] Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. J. Papuzińska, Warszawa 1992, s. 78–94.

Edycje źródeł

 • G. Jęczkowiak, Był czyn i chwała!… Wspomnienia harcerza 1913 – 1918, red. nauk. J. Kochanowski, G. Leszczyński, G. Mędykowski, Warszawa 2015.
 • Ludwika Ostrowska z Maluszyna, Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów. Dziennik, Warszawa 2014, s. 63–186.
 • Janina Gajewska, Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik, Warszawa 2014, str. 27–347.
 • Tort epistolograficzny [wstęp, opracowanie i krytyczna edycja przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu nieznanych listów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Antoniego Gawińskiego, Jana Kasprowicza, Jana Lorentowicza, Andrzeja Niemojewskiego, Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Józefa Weyssenhoffa i Stefana Żeromskiego] [w:] Młodopolski pakowaniec literacki, red. E. Paczoska, Ł. Książyk, Warszawa 2009, s. 105–160.

Redakcja serii

 • Wielka wojna. Codzienność niecodzienności, komitet redakcyjny: J. Kochanowski, G. Leszczyński, G. Medykowski, Warszawa 2014-2018
 • Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia, komitet redakcyjny: G. Leszczyński (przewodniczący), W. Kostecka, M. Lach, J. Ługowska, M. Rogoż, R. Waksmund, V. Wróblewska, M. Zając.

Weronika Kostecka

Książki autorskie

 • W. Kostecka, M. Skowera, W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2017, 256 s.
 • Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014, s. 288.
 • Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010, s. 166.

Redakcja naukowa

 • Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana, red. W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2018, s. 307.
 • Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka i M. Skowera, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016, s. 360.
 • Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014, s. 187.
 • Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, s. 271.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

 • W. Kostecka, M. Skowera, Womanhood and/as monstrosity: A cultural and individual biography of the ‘beast’ in Anna Czerwińska-Rydel’s Bałtycka syrena [The Baltic Siren], w: Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture, red. K. Marciniak,  Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2020, s. 247–266.
 • W. Kostecka, Nowe wcielenia kobiecości? Atrybuty bohaterek współczesnej fantastyki dziecięcej i młodzieżowej. Prolegomena, w: O czym mówią rzeczy?, A. Mik, M. Niewieczerzał, E. Rąbkowska, red. G. Leszczyński, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2019, s. 107-131.
 • W. Kostecka, Dziwne, niesamowite, potworne. Bohaterki postmodernistycznych baśni Neila Gaimana, w: Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość, red. W. Kostecka, A. Mik, A. Skowera, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2018, s. 159-179.
 • W. Kostecka, Fractured Fairy Tales in the Postmodern Reality: New Subjects, Disrupted Principles, w: Children’s Literature: Fractures and Disruptions, red. A.M. Ramos, M.T. Cortez, S. Mourão, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, s. 209–227.
 • W. Kostecka, Andersen w Powstaniu Warszawskim. O zapomnianych opowiadaniach Zofii Lorentz, w: Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej, red. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, s. 111-120.
 • W. Kostecka, Śmiech błazeński w literaturze i kulturze popularnej dla dzieci, w: Do śmiechu. Komizm w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2016, s. 93–110.
 • W. Kostecka, (Po)nowoczesne przestrzenie popkultury. Studium przypadku: «Omega» Marcina Szczygielskiego, w: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. W. Kostecka i M. Skowera, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016, s. 337–350.
 • W. Kostecka, Bohaterowie polskiej prozy dla dzieci i młodzieży jako użytkownicy nowych mediów. Rekonesans, w: Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, red. M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 39–52.
 • W. Kostecka, Krótka historia czasu. Kulturowe i filozoficzne konteksty powieści «Momo» Michaela Endego [w:] Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014, s. 199–219.
 • W. Kostecka, Muzyka w obrazach literackich. Magia – żywioł – zagadka [w:] Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014, s. 219–236.
 • W. Kostecka, Analizy – interpretacje – polemiki. Harry Potter w polskim dyskursie naukowym [w:] Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014, s. 27–37.
 • W. Kostecka, Uniwersum Wandy Chotomskiej [w:] Wandalia ponownie, red. J. Papuzińska, Wydawnictwo Literatura, s. 54–67.
 • W. Kostecka, O przyjemności czytania, przygodzie i tajemnicy. Magiczne biblioteki [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, Poznań 2013, s. 145–158.
 • W. Kostecka, Tendencje postmodernistyczne we współczesnej literaturze baśniowej dla dzieci i młodzieży [w:] Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013, s. 27–40.
 • W. Kostecka, Od aksjologii do estetyki? Grimmowskie ujęcia okrucieństwa i grozy w Kinder- und Hausmärchen jako inspiracja dla twórców współczesnej fantastyki [w:] Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, s. 153–168.
 • W. Kostecka, (Anty)baśń Korczakowska. Dialog z tradycją baśniową w opowieści «Kajtuś czarodziej» [w:] Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 111–126.
 • W. Kostecka, Wartość fantazjowania. Wzorce zachowań autoterapeutycznych we współczesnej prozie dla dzieci [w:] Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 240–254.
 • W. Kostecka, Niepokorne baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze baśniowej [w:] «Stare» i «nowe» w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010, s. 323–336.
 • W. Kostecka, Książki i Księgi. Lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży [w:] Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2008, s. 97–109.

Artykuły w czasopismach naukowych

Recenzje naukowe

Popularyzacja kultury i sprawozdania z konferencji

 • W. Kostecka, O radości czytania, „Twoja Nowa Era. Magazyn dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” 2019, s. 18–21.
 • W. Kostecka, Baśń wiecznie żywa – tekst będący elementem kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, 29.10.2018.
 • W. Kostecka, Sprawozdanie z konferencji «Do śmiechu. Komizm w sztuce dla dziecka» Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” 2016, nr 1–2, s. 224–231.
 • W. Kostecka, Okropne? Nie! Okropnie śmieszne! Czyli o radości czytania i humorze w literaturze dziecięcej, „Świerszczyk. Magazyn dla Rodziców”, 2015.
 • W. Kostecka, Niepokojąca odmienność. Trudne tematy we współczesnej polskiej prozie dla młodzieży, „Poradnik Bibliotekarza” – dodatek „Świat Książki Dziecięcej” 2013, nr 3, s. 1–3.
 • W. Kostecka, Kopciuszek jako tekst kultury. Sprawozdanie z międzynarodowego kongresu „Cinderella as a Text of Culture”, Uniwersytet la Sapienza i Biblioteka Narodowa w Rzymie, „Nowe Książki” 2012, nr 12, s. 1.
 • W. Kostecka, Znalezione na półce: «Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby», „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2013, nr 6.Kopciuszek jako tekst kultury, „Nowe Książki” 2012, nr 12.
 • W. Kostecka, Baśnie na nowe millennium. Zachodnie źródła współczesnych nurtów w literaturze baśniowej, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2012, nr 11.
 • W. Kostecka, Znalezione na półce: «Most do Terabithii» Katherine Paterson, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2012, nr 7–8.
 • W. Kostecka, Baśniowe «szare charaktery», „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2012, nr 2.
 • W. Kostecka, Bunt baśni. Bohdana Butenki gra z tradycją, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2011, nr 9.
 • W. Kostecka, Sprawy pilne i sprawy ważne. O «Momo» Michaela Endego, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2011, nr 2.
 • W. Kostecka, Felix, Net i Nika i XXI wiek, „Guliwer” 2008, nr 4.

Recenzje literatury pięknej

 • W. Kostecka, Życie w nowym świecie (B. Gawryluk, Teraz tu jest nasz dom; M. Błądek, Szary), „Nowe Książki” 2017, nr 2, s. 90–91.
 • W. Kostecka, Dziecięce, ale nie dziecinne (G. Gortat i in., Opowieści biblijne), Nowe Książki” 2016, nr 10, s. 94.
 • W. Kostecka, Emigracyjna powieść wierszem (S. Crossan, Kasieńka), „Nowe Książki” 2016, nr 6, s. 90–91.
 • W. Kostecka, W poszukiwaniu klucza (Opowiadania z kluczem, pr. zbiorowa), „Nowe Książki” 2016, nr 1, s. 96.
 • W. Kostecka, Trudny powrót z Io (M. Warda, 5 sekund do Io), „Nowe Książki” 2015, nr 9, s. 92–93.
 • W. Kostecka, O tym, co ważne i bliskie (M. Prześluga, książki obrazkowe), „Nowe Książki” 2015, nr 3, s. 95–96.
 • W. Kostecka, Jak Franciszka spotkała Wisławę (A. Piwkowska, Franciszka), „Nowe Książki” 2014, nr 10, s. 88–89.
 • W. Kostecka, Morze emocji (K. Millay, Morze Spokoju), „Nowe Książki” 2014, nr 8, s. 94.
 • W. Kostecka, Prawa człowieka w wersji dla najmłodszych (M. Węgrzecka, I. Zabielska-Stadnik, Masz prawa, człowieku, il. A. Andrzejewska i in.), „Nowe Książki” 2014, nr 7, s. 95.
 • W. Kostecka, Ważne sprawy superdziewczyn (A. Mielech, Emi i Tajny Klub Superdziewczyn), „Nowe Książki” 2014, nr 6, s. 14–15 (pod pseud. Magdalena Kaczmarek).
 • W. Kostecka, Jeśli lubimy się bać… (Opowiadania z dreszczykiem), „Nowe Książki” 2014, nr 3, s. 93.
 • W. Kostecka, O dziecku – po dziecięcemu (M. Prześluga, Ziuzia), „Nowe Książki” 2014, nr 1, s. 86.
 • W. Kostecka, Czy można ufać Joanne Rowling? (Ch. Columbus, N. Vezzini, Dom Tajemnic), „Nowe Książki” 2013, nr 11, s. 92.
 • W. Kostecka, Podróżniczka (M. Prześluga, Bajka i Majka), „Nowe Książki” 2013, nr 6, s. 93.
 • W. Kostecka, Poznawanie siebie (Z. Orlińska, Pisklak), „Nowe Książki” 2013, nr 5, s. 94.
 • W. Kostecka, Miś Kazio w rodzinie (P. Wilk, Przygody misia Kazimierza), „Nowe Książki” 2013, nr 2, s. 91.
 • W. Kostecka, Lekcja historii (D. Cembrzyńska-Nogala, Bezsenność Jutki), „Nowe Książki” 2013, nr 1, s. 87–88.
 • W. Kostecka, Nauka nie musi być nudna (A. Czerwińska-Rydel: Ciepło – zimno; Życie pod psem według Artura Schopenhauera), „Nowe Książki” 2012, nr 12, s. 88–89.
 • W. Kostecka, Barbara Ciwoniuk, A jeśli zostanę…, „Nowe Książki” 2012, nr 9, s. 91.
 • W. Kostecka, Zanim wypowiesz życzenie (E. Zienkiewicz: Pomyśl tylko życzenie), „Nowe Książki” 2012, nr 8, s. 76–77.
 • W. Kostecka, O niepokornych bohaterkach i opowieściach (niekoniecznie) z morałem (A. Grabowski, Afera smoka Nudożera; R. Opala, Opowieści o czarodziejce Dobrochnie; R. Piątkowska, To się nie mieści w głowie; K. Ziemnicka, Przygody królewny Florentynki; K. Zychla, Bardzo mała dziewczynka i bardzo duży miś), „Nowe Książki” 2012, nr 7, s. 78–79.
 • W. Kostecka, Lekcja w bajkach bujania (E. Pazyna: Bajkobujanie), „Nowe Książki” 2012, nr 2, s. 75.
 • W. Kostecka, O zaczarowanym jabłku, którego nie było (J.K. Teske, Pies w Krainie Wędrującej Nocy), „Nowe Książki” 2012, nr 1, s. 74.

Maciej Skowera

Książka autorska

 • Kostecka, W., Skowera, M. (2017). W kręgu baśni i fantastyki. Studia o literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Redakcja naukowa

 • Kostecka, W., Mik, A., Skowera, M. (red.). (2018). Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Mik, A., Pokora, P., Skowera, M. (red.). (2016). Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Kostecka, W., Skowera, M. (red.). (2016). Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Kostecka, W., Skowera, M. (red.). (2014). Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich

 • Kostecka, W., Skowera, M. (2020). Womanhood and/as monstrosity: A cultural and individual biography of the ‘beast’ in Anna Czerwińska-Rydel’s Bałtycka syrena [The Baltic Siren]. W: K. Marciniak (red.), Chasing mythical beasts: The reception of ancient monsters in children’s and young adults’ culture (s. 247–266). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
 • Skowera, M. (2019). W krainie odpadów. Wszystkie śmieci LonNiedynu Chiny Miéville’a. W: A. Mik, M. Niewieczerzał, E. Rąbkowska, G. Leszczyński (red.), O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (s. 197–221). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 •  Skowera, M. (2018). O czym September rozmawia ze Śmiercią? Spotkanie dziecka z postmodernistyczną baśniową mors w utworze Catherynne M. Valente O pewnej dziewczynce i jej podróży wokół Krainy Czarów na okręcie własnoręcznie wykonanym. W: K. Slany (red.) Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (s. 229–245). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Skowera, M. (2018). Pamięć – dzieciństwo – literatura dziecięca. Wokół Oceanu na końcu drogi Neila Gaimana. W: W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera (red.), Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana (s. 53–71). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Skowera, M. (2017). Fracturing the canon: Towards adulterated children’s literature. W: A. M. Ramos, M. T. Cortez, S. Mourão, Fractures and disruptions in children’s literature (s. 62–77). Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars.
 • Skowera, M. (2017). Trochę poświęcenia, czyli jak Andrzej Sapkowski prze-pisał Małą syrenkę. W: H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska (red.), Andersenowskie inspiracje w kulturze i literaturze polskiej (s. 159–175) Toruń: WN UMK.
 • Skowera, M. (2016). Literackie spotkania istot podporządkowanych. Studium przypadku: Miasteczko Ostatnich Westchnień Grzegorza Gortata. W: A. Mik, P. Pokora, M. Skowera (red.), Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (s. 53–74). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Skowera, M. (2016). Oz – kraina dzieciństwa czy imperium dorosłych? Dokąd prowadzi droga z żółtej kostki w utworach L. Franka Bauma i Gregory’ego Maguire’a. W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (s. 287–307). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Skowera, M. (2015). Powrót abiektu? Odrażające baśniowe krainy w Księdze rzeczy utraconych Johna Connolly’ego i Labiryncie fauna Guillermo del Toro. W: M. Błaszkowska, K. Kleczkowska, A. Kuchta, J. Malita, I. Pisarek, P. Waczyński, K. Wodyńska (red.), Światy alternatywne. Monografia naukowa (s. 155–163). Kraków: AT Wydawnictwo.
 • Skowera, M. (2014). Capitol Couture – konwergencyjna utopia mody w dystopijnym uniwersum Igrzysk śmierci. W: J. Jaworska, K. Rachubińska, A. Zborowska (red.), Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie (s. 55–65). Warszawa: Zespół Badań Mody IKP UW.
 • Skowera, M. (2014). Co serial telewizyjny robi z baśnią, czyli o dialogu z tradycją w serialach Dawno, dawno temu i Grimm. W: A. Szczepanek, S. Wojciechowska, P. Buśko (red.), Czas seriali (s. 169–188). Gdańsk: WN Katedra.
 • Skowera, M. (2014). Końca nie widać. Transmedialne czary na portalu Pottermore.com. W: W. Kostecka, M. Skowera (red.), Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury (s. 169–179). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Skowera, M. (2015). Cudowna i pożyteczna Magda Gessler. O strukturze, znaczeniach i wartościach „telewizyjnej baśni”. W: M. Błaszkowska, K. Kleczkowska, A. Kuchta, M. Kuster, J. Malita, P. Pawlak, I. Pisarek, P. Waczyński (red.), Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze (196–205). Kraków: AT Wydawnictwo.
 • Skowera, M. (2013). „Mała syrena nie czuła wcale śmierci”. O tanatologicznych aspektach baśni Hansa Christiana Andersena. W: D. Gapska (red.), Śmierć w zwierciadle humanistyki. Tom pokonferencyjny (s. 127–142). Poznań: Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”.
 • Skowera, M. (2013). „Przepiękny chłopiec” z białego marmuru. Realizacja romantycznego modelu miłości idealnej w baśniach Hansa Christiana Andersena. W: B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka, K. Marchel (red.), Antropologia miłości. Tom V. Miłość idealna. Miłość dziecka (s. 71–82). Wrocław: Arboretum.
 • Skowera, M. (2012). Kuchnia, magia i uczucia. O sztuce kulinarnej w powieści Laury Esquivel Przepiórki w płatkach róży. W: R. Chymkowski, A. Jaroszuk, M. Mostek (red.), Pongo. Tom V. Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice (s. 167–172). Warszawa: Wydawnictwa UW.

Artykuły w czasopismach

 • Skowera, M. (2019). A separate domain of play: On Jerzy Cieślikowski’s theoretical aspects of children’s literature. Filoteknos, 9, 48–63. https://doi.org/10.23817/filotek.9-4.
 • Skowera, M. (2019). Lewis Barnavelt and the rainbow over New Zebedee: Queering The House with a Clock in Its Walls. Dzieciństwo. Literatura i Kultura, 1(1), 85–108. https://doi.org/10.32798/dlk.29.
 • Mik, A., Skowera, M. (2017). (Nie tylko) kolonialne „zaklęcia” i jak je znaleźć. Magia w Ameryce Północnej według J. K. Rowling. Czy/Tam/Czy/Tu, 3(1), 52–77.
 • Skowera, M. (2017). Różne odcienie dzieciństwa w utworze Agnieszki Suchowierskiej Mat i świat. Litteraria Copernicana, 23(3), 127–138. https://doi.org/10.12775/LC.2017.054.
 • Skowera, M. (2017). Bezpieczna i pożyteczna kraina niedorosłości. Literatura dziecięca jako konstrukt. Jednak Książki, 7, 13–30.
 • Skowera, M. (2017). Cthulhu dla dzieci. Nawiązania do twórczości H. P. Lovecrafta w serii Johna Bellairsa i Brada Stricklanda o Luisie Barnavelcie. Creatio Fantastica, 54–55(3–4), 19–37.
 • Skowera, M. (2016). Opowieści z innej Narnii. Problem Zuzanny Neila Gaimana jako udoroślona literatura dziecięca. Filoteknos, 6, 60–76.
 • Skowera, M. (2016). Faulkner na opak. O The Wishing Tree – jedynym utworze pisarza dla dzieci. Tekstualia, 44(1), 111–122. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4196.
 • Skowera, M. (2016). Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych. Creatio Fantastica, 53(2), 41–56.
 • Skowera, M. (2015). Harry Potter, Igrzyska śmierci i rzeczywistość. Dwie opowieści o kulturze popularnej i przemocy. Maska, 25, 103–113.
 • Skowera, M. (2014). Polacy i Żydzi, dzieci i dorośli. Kto jest kim w Kotce Brygidy Joanny Rudniańskiej i Bezsenności Jutki Doroty Combrzyńskiej-Nogali. Konteksty Kultury, 11(1), 57–72. https://doi.org/0.4467/23531991KK.14.005.1751.
 • Skowera, M. (2013). Człowiek w kolekcji. Przypadek ludzkich monstrów. Polisemia, 10(1). Pobrane z: http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/12013/czowiek-w-kolekcji.
 • Skowera, M. (2012). „Idealizm”, „iluzje”, „idioci”. Romantyczny mit miłosny w filmie Janusza Morgensterna Do widzenia, do jutra. Maska, 14, 75–86.
 • Skowera, M. (2012). Śmiertelna rozkosz. Motywy ognia i wody oraz ich rola w opisie choroby miłosnej w Roksolankach Szymona Zimorowica oraz w cyklu erotyków przypisywanych Mikołajowi Sępowi Szarzyńskiemu. Konteksty Kultury, 9, 5–16.

Recenzje naukowe

 • Skowera, M. (2018). Opowieść trwa [recenzja książki K. Zabawy Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych]. Nowe Książki, 2, 67–68.
 • Skowera, M. (2017). „Lustereczko, powiedz przecie…”. Recenzja książki Kamili Kowalczyk Baśń w zwierciadle popkultury. Renarracje baśni ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w przestrzeni kultury popularnej. Czy/Tam/Czy/Tu, 2(4), 138–151.
 • Skowera, M. (2017). b. t. [recenzja książki O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży pod red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak i M. Rogoża]. International Research Society for Children’s Literature: Reviews. Pobrane z:  http://www.irscl.com/review_what_alice_found.html.
 • Skowera, M. (2016). Groza, która uwodzi. Recenzja książki Katarzyny Slany Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana. Czy/Tam/Czy/Tu, 2016, 1–2, 130–140.
 • Skowera, M. (2014). Dziecięcość i dorosłość [recenzja książki Janusz Korczak. Pisarz pod red. A. M. Czernow]. Nowe Książki, 10, 92–93.

Hasła w katalogach

Wybrane artykuły popularnonaukowe, sprawozdania, recenzje literatury pięknej i inne publikacje

 • Niewieczerzał, M., Skowera, M. (2020). XXIX Sesja Varsavianistyczna Warszawa w kulturze dla dzieci i młodzieży [sprawozdanie]. Bibliotekarz, 3, 41.
 • Całek, A., Olkusz, K., Korczak, A., Skowera, M. (2017). Ta dziwna instytucja zwana fantastyką młodzieżową. Creatio Fantastica, 56(1), 115–125.
 • Skowera, M. (2017). Przygody Calpurnii w Krainie Wiedzy [recenzja książki J. Kelly Ewolucja według Calpurnii Tate]. Nowe Książki, 6, 92–93.
 • Skowera, M. (2017). Po katastrofie [recenzja książek C. Trébor U4. Jules i Y. Greveta U4. Koridwen]. Nowe Książki, 7–8, 91–92.
 • Skowera, M. (2017). Dziecięca rewolucja [recenzja cyklu książkowego Meto Y. Greveta]. Nowe Książki, 4, 125–126.
 • Skowera, M. (2017). Znane baśnie „po chilijsku” – recenzja Czerwonego KapturkaŚpiącej Królewny Gabrieli Mistral. Kultura Liberalna, 429(12). Pobrane z: https://kulturaliberalna.pl/2017/03/28/maciej-skowera-o-czerwonym-kapturku-i-spiacej-krolewnie-gabrieli-mistral-kl-dzieciom/.
 • Skowera, M. (2016). Tożsamościowa układanka [recenzja książek V. Scott Ogień i woda oraz Kamień i sól]. Nowe Książki, 7–8, 122–123.
 • Skowera, M. (2016). Mam wrażenie, że nie jesteśmy już w Nebrasce [recenzja książki C. M. Valente O pewnej dziewczynce i jej podróży wokół Krainy Czarów na okręcie własnoręcznie wykonanym]. Nowe Książki, 4, 94–95.
 • Skowera, M. (2016). Mało fizyki, dużo magii [recenzja książki T. Sandersa Szkatułka i ważka]. Nowe Książki, 9, 90–91.
 • Skowera, M. (2016). Między dziećmi a zwierzętami. Stuart Malutki i Pajęczyna Charlotty E. B. White’a. Kultura Liberalna, 408(44). Pobrane z: https://kulturaliberalna.pl/2016/11/01/skowera-recenzja-stuart-malutki-pajeczyna-charlotty-kl-dzieciom/.
 • Skowera, M. (2015). Wielka gra? Wielka zabawa! [recenzja książki C. Grabensteina Biblioteka pana Lemoncella]. Nowe Książki, 10, 92–93.
 • Skowera, M. (2015). Uwaga na marzenia – mogą się spełnić! [recenzja książki B. Mulla Łupieżcy Niebios]. Nowe Książki, 3, 92–93.
 • Skowera, M. (2015). Śmiertelne igrzyska Czerwonego Kopciuszka [recenzja książki V. Aveyard Czerwona Królowa]. Nowe Książki, 6, 90–91.
 • Skowera, M. (2015). Dzieci i zwierzęta (znów) ruszają na ratunek [recenzja książek B. Mulla Zwierzoduchy, M. Stiefvater Polowanie oraz G. Nixa i S. Williamsa Więzy krwi]. Nowe Książki, 5, 89–90.
 • Skowera, M. (2015). Czy zło wciąż żyje? [recenzja książki M. de la Cruz Wyspa potępionych]. Nowe Książki, 11, 92–93.
 • Skowera, M. (2015). Co skrywają podziemia? [recenzja książki S. Collins Gregor i Niedokończona Przepowiednia]. Nowe Książki, 8, 93–94.
 • Skowera, M. (2015). Chowańce i ich ludzie? [recenzja książki A. J. Epsteina i A. Jacobsona Gwiazdy przeznaczenia]. Nowe Książki, 7, 94.
 • Skowera, M. (2015). Tu (bardzo powoli) rozpoczyna się historia. Labirynt Śniących Książek Waltera Moersa. Kultura Liberalna, 313(5). Pobrane z: https://kulturaliberalna.pl/2015/01/27/recenzja-labiryntu-sniacych-ksiazek/.
 • Skowera, M. (2014). (Nie)jedzenie zwierząt – wersja dla dzieci. Wakat, 24–25(1–2). Pobrane z: http://wakat.sdk.pl/niejedzenie-zwierzat-wersja-dla-dzieci/.
 • Skowera, M. (2014). Koniec z Potterem, czas na Gombrowicza! O FranciszceAnny Piwkowskiej. Kultura Liberalna, 299(40). Pobrane z: https://kulturaliberalna.pl/2014/09/30/fran-ciszka-anna-piwkowska-recenzja/.
 • Skowera, M. (2012). Opowieść o maszynie i magii – Wynalazek Hugona Cabreta Briana Selznicka. Popmoderna. Pobrane z: http://popmoderna.pl/opowiesc-o-maszynie-i-magii-wynalazek-hugona-cabreta-briana-selznicka-2/.
 • Skowera, M. (2012). Końca nie widać. O portalu Pottermore.com. Wakat, 19(4). Pobrane z: http://wakat.sdk.pl/konca-nie-widac-o-portalu-pottermore-com/.
 • Skowera, M. (2012). Baśnie na czas kryzysu. Rzecz o konferencji naukowej Grimm 2 – potęga dwóch braci. W dwusetną rocznicę pierwszego wydania Kinder- und Hausmärchen. StRuNa, 1, 28–35.
 • Skowera, M. (2012). Dawno, dawno temu w Portland i pewnego razu w stanie Maine. Popmoderna. Pobrane z: http://popmoderna.pl/dawno-dawno-temu-w-portland-i-pewnego-razu-w-stanie-maine/.
 • Skowera, M. (2012). Funny Hunger Games. Popmoderna. Pobrane z: http://popmoderna.pl/funny-hunger-games/.
 • Skowera, M. (2010). W ogrodzie małej syreny – o miłości romantycznej w baśniach Andersena. Niewinni Czarodzieje. Pobrane z: http://niewinni-czarodzieje.pl/w-ogrodzie-malej-syreny.
 • Skowera, M. (2010). Wędrowiec nad morzem mgieł – o Harrym Potterze i Insygniach Śmierci. Niewinni Czarodzieje. Pobrane z: http://niewinni-czarodzieje.pl/wedrowiec-nad-morzem-mgiel-%e2%80%93-o-harrym-potterze-i-insygniach-smierci.

Marta Jaworek

 • Twórczość Korczaka w świetle teorii mitu: odczytanie psychoanalityczne i strukturalne [w:] Janusz Korczak. Pisarz, red. A. Czernow, Warszawa 2014, s. 63–80.
 • Rilke liberalnie, „OderUbersetzen“ 2013, nr 4, s. 262–263.
 • Baśń, której nie było. Bajki Baczewskiego, „Inter” 2013, nr 1.
 • Podróżnik Sienkiewicz okiem Krzyżanowskiego: dlaczego nie „Listy z Afryki”? [w:] Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013, s. 207–219.
 • Jedno życie, setki zdjęć, „Znak” 2012, nr 10.