Uniwersytet Warszawski

Grzegorz Leszczyński

Książki autorskie

 • Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi, Warszawa 2013, s. 288 [współautor: Michał Zając].
 • Książki pierwsze. Książki ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności, Warszawa 2012, s. 180.
 • Bunt czytelników. Proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010, s. 270.
 • Magiczna biblioteka. Zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007, s. 208.
 • Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i w XX wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2006, s. 520.
 • Literatura i książka dziecięca. Słowo – obiegi – konteksty, Warszawa 2002, s. 226.
 • Elementarz literacki. Leksykon młodego czytelnika, Warszawa 1995, s. 119; wyd. 2 zmienione pt. Elementarz literacki. Terminy, pojęcia, charakterystyki, Warszawa 2001, s. 252.
 • Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990, s. 88.

Antologie

 • Polskie baśnie i legendy, il. M. Ekier, projekt graf. G. Lange, Warszawa 2006, s. 294.
 • Baśnie z całego świata, il. J. Wilkoń, projekt graf. G. Lange, Warszawa 2006, s. 291.
 • Po schodach wierszy. Antologia polskiej poezji współczesnej, Warszawa, 1992, wznowienia: 1993, 1996, 1997, s. 492.

Redakcja naukowa

 • Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014, s. 280.
 • Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013, s. 290.
 • Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011, s. 300.
 • Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 400.
 • Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, t. 1, Poznań 2009, s. 296.
 • Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2008, s. 210.
 • Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 1: Teatr w świecie, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 236.
 • Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 2: Świat w teatrze, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 226.
 • Literatura i książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2006, s. 226.
 • Kulturowe konteksty baśni, t. 2: W poszukiwaniu straconego królestwa, red. G. Leszczyński, Poznań 2006, s. 298.
 • Literatura. Wiedza o kulturze. Encyklopedia, Warszawa 2006, s. 964 – współred.
 • Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Poznań 2005, s. 224.
 • Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 296.
 • Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2002, s. 436.
 • Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1 i 2, Warszawa 2000 – współred.
 • Dzieciństwo i sacrum 2. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2000, s. 184.
 • Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 1998, s. 316.
 • Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński , Warszawa 1995, s. 116.
 • Encyklopedia szkolna. Literatura i język polski, Warszawa 1995, s. 912 – współred.

Studia i szkice w tomach zbiorowych

 • Kraszewskis schlaflose nächte [w:] Kraszewski – Museum Dresden, Dresden 2014, s. 77–93.
 • Muzyka i literatura dla dzieci: od kołysanki do obłędu [w:] Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014, s. 239–259.
 • „W Nieparyżu i gdzie indziej” – paradoksy książki wewnętrznej [w:] Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014, s. 33–58.
 • Język w sztuce: przestrzenie obcości, przestrzenie tożsamości [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2013, s. 91–116.
 • Dialektyka ról czytelniczych w prozie Korczaka [w:] Janusz Korczak. Pisarz, red. A.M. Czernow, Warszawa 2013, s. 83–101.
 • Zestaw lektur: fabryka analfabetów [w:] Nowoczesność polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków 2013, s. 101–119.
 • Rycerz, błazen, szaleniec. Literackie strategie „męskiego dyskursu” w prozie dla młodych czytelników, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria” 2012, s. 55–75.
 • „O krasnoludkach i sierotce Marysi” – z Orzeszkową w tle [w:] Dwie gwiazdy, dwie drogi, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2011, s. 153–177.
 • Užburtasis Miłoszas [w:] Miłoszo idéjų pasaulyje. Czesławo Miłoszo gyvenimo ir kūrybos studijos. Leidinį sudaré ir parengé T. Dalecka, M. Davlevič, Vilnius 2011, s. 76–99.
 • Trickster artysta. Ponowoczesne gry archetypowe [w:] Sztuka dla dziecka. Tradycja we współczesności, red. G. Leszczyński, Poznań 2011, s. 121–153.
 • Skandalista Jan B. [w:] Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. J. Malicki, J. Papuzińska, Katowice 2010, s. 29–39.
 • Pokolenie Nikt. Generacyjny portret odbiorcy współczesnej prozy inicjacyjnej [w:] Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, t. 1, Poznań 2009, , s. 239 – 284.
 • Pocztówki z Odense [w:] Ocalone królestwo. Twórczość dla dzieci – perspektywy badawcze – problemy animacji, red. G Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 205–229.
 • Parabole politiche nei libri per l’infanzia [w:] Argomenti Polacchi, red. L. Marinelli, Roma 2008, s. 464–471.
 • Archipelagi Małgorzaty Musierowicz. Renesansowe i franciszkańskie źródła poetyki codzienności [w:] Moja Musierowicz. O twórczości autorki »Jeżycjady«, red. P. Dakowicz, Łódź 2008, s. 21–35.
 • Od aktora do animatora, od misterium do happeningu. Dziecko i książka w obliczu przemian [w:] Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. G Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2008, s. 122–147.
 • Postmodernizm w literaturze dziecięcej [w:] Nowe trendy w literaturze dla dzieci. Książka obrazkowa, red. H. Filip, Kołobrzeg 2008, s. 12–24.
 • Teatr grecki, teatr animacji misterium. Steatralizowane formy dialogu z odbiorcą [w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury, t. 1: Teatr w świecie, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007, s. 212–229.
 • Miłość, młodość i śmierć według Konwickiego [w:] Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego, red. J. Papuzińska, Warszawa 2006, s. 25–38.
 • Kanon – pojęcie i sprzeczności [w:] Literatura i książka dziecięca 1990–2005. Konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej, red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2006.
 • Ikona anioła w portrecie dziecka [w:] Anioł w literaturze i kulturze, t. 2, red. J. Ługowska, Wrocław 2005, s. 293–315.
 • Baśń jako matryca doświadczeń egzystencjalnych [w:] Kulturowe konteksty baśni, t. 1: Rozigrana córa mitu, red. G. Leszczyński, Poznań 2005, s. 68–93.
 • Współczesna literatura dla dzieci – gatunki, tematy [w:] Dziecko i książka, red. G. Lewandowicz-Nosal, Warszawa 2004, s. 8–15.
 • Old-time news [w:] Polish Illustrators for Children, red. K. Lipka-Sztarbałło, Warszawa 2003, s. 138–139.
 • Gra w dzieciństwo. Proza wspomnieniowa schyłku wieku [w:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, red. A. Lam, T. Wroczyński, Warszawa 2002, s. 227–237.
 • „Małe kobietki” XX wieku [w:] Wiek kobiet w literaturze, red. J. Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002, s. 110–123.
 • Nie ma drogi do Raju [w:] Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, Warszawa 2002, s. 55–68.
 • Kompleks mentora. Powieść dla młodzieży u schyłku tysiąclecia [w:] Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, red. A. Baluch, K. Gajda, Kraków 2001, s. 52–65.
 • Język dziecka a obszar kultury [w:] Międzynarodowy Kongres „O godność dziecka”, red. E. Kowalewska, M. Wyszyńska, Gdańsk 2001, s. 109–115.
 • Dziecko w żywiole kultury [w:] W trosce o wychowanie małego dziecka, red. J. Szymańczak, A. Chodyra, Warszawa 2001, s. 42–50.
 • Maski dziecka salonu [w:] Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000, s. 107–122.
 • Cienie dzieciństwa: „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 2, Warszawa 2000, s. 121–128.
 • „Złota legenda” Henryka z Podlasia [w:] Sienkiewicz i epoki. Powinowactwa, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1999, s. 93–108.
 • A. Baluch, G. Leszczyński, Dorota Terakowska [druk niemieckojęzyczny] Villa Decius, Arbeisgruppe Literatur 1999.
 • „Lekkomyślnie porzucamy ogrody dzieciństwa…”. Dzieciństwo i sacrum we współczesnej poezji polskiej [w:] Dzieciństwo i sacrum. Studia i szkice literackie, red. J. Papuzińska, G. Leszczyński, t. 1, Warszawa 1998, s. 163–184.
 • Przemija postać tego świata. Stulecie „Faraona” [w:] Trzy Pokolenia. Pamięci Profesor Janiny Kulczyckiej-Saloni, Warszawa 1998, s. 171–184.
 • Młodość i zło. Perspektywa aksjologiczna współczesnej prozy obyczajowej (Kosiński, Golding, Grass, Salinger) [w:] Związki niemiecko-polskie w dziedzinie kultury, literatury i języka. Deutsch-polonische Beziehungen im Bereich der Kultur, Literatur und Sprache, red. L. Kolago, Warszawa 1997, s. 153–160.
 • Andersenowski „Mały Nobel” [w:] Andersen – Baśń wobec świata. W 190. rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena, red. M. Hempowicz, Gdańsk 1997, s. 65–68.
 • Polonische Kinderliteratur. Ein historischer Abriss [w:] Almanach zur Polnischen Kinderkultur, red. G. Gorschenek, M. Gorschenek, H. Hilzheimer, Hamburg 1996, s. 13–17.
 • Język ezopowy w służbie narodowej tradycji [w:] Tradycje narodowo-patriotyczne w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. G. Skotnicka, Warszawa 1996, s. 83–89.
 • Bezsenne noce „dziecka wieku” (J.I. Kraszewski: Pamiętniki) [w:] Kraszewski – pisarz współczesny, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 1996, s. 185–194.
 • Maailman kielto. Muumit ja kirjallisuuden trendit 1900-luvulla [w:] Muumien taikaa. Tutkimusretkiä Tove Janssonin maailmaan, red. Virpi Kurhela, BTJ Kirjastopalvelu OY Helsinki 1996, s. 195-204.
 • Młodopolanie u bram Paryża. Z archiwum Kazimierza Woźnickiego [w:] Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, t. 3, red. M. Prokop, Paryż 1996, s. 113–147.
 • Klementyna z Tańskich Hoffmanowa – pisarka warszawska [w:] Romantycy i Warszawa, red. S. Makowski, Warszawa 1996, s. 104–113.
 • Od symboliki erotycznej do metafory egzystencjalnej [w:] Literatura bez hranic. Pripevky z konference o literature pro deti a mladez, red. A. Baluch, Praha 1995, s. 33–37.
 • Iłłakowiczówna i… ekspresjonizm! [w:] Sto lat baśni polskiej, red. G. Leszczyński, Warszawa 1995, s. 66–71.
 • Topos dziecka i dzieciństwa w poezji Józefa Czechowicza [w:] Dziecko i jego światy we współczesnej poezji dla dzieci, red. U. Chęcińska, Szczecin 1994, s. 177–184.
 • Walery Przyborowski i kartki z przeszłości [w:] Warszawa pozytywistów, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1993, s. 138–146.
 • Baśniowe inspiracje „dorosłej” Młodej Polski [w:] Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej, red. J. Papuzińska, Warszawa 1992, s. 78–94.

Edycje źródeł

 • Ludwika Ostrowska z Maluszyna, Trochę się zazdrości tym, co nie dożyli tych czasów. Dziennik, Warszawa 2014, s. 63–186.
 • Janina Gajewska, Ta wojna zmieni wszystko… Dziennik, Warszawa 2014, str. 27–347.
 • Tort epistolograficzny [wstęp, opracowanie i krytyczna edycja przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu nieznanych listów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Antoniego Gawińskiego, Jana Kasprowicza, Jana Lorentowicza, Andrzeja Niemojewskiego, Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Józefa Weyssenhoffa i Stefana Żeromskiego] [w:] Młodopolski pakowaniec literacki, red. E. Paczoska, Ł. Książyk, Warszawa 2009, s. 105–160.

Weronika Kostecka

Książki autorskie

 • Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką, Warszawa 2014, s. 288.
 • Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2010, s. 166.

Redakcja naukowa

 • Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014, s. 187.
 • Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, s. 271.

Studia i szkice literackie

 • Muzyka w obrazach literackich. Magia – żywioł – zagadka [w:] Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, red. G. Leszczyński, Poznań 2014, s. 219–236.
 • Krótka historia czasu. Kulturowe i filozoficzne konteksty powieści «Momo» Michaela Endego [w:] Zapomniane/zapamiętane. Dziecięce lektury czytane po latach. Studia przypadków, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2014, s. 199–219.
 • Analizy – interpretacje – polemiki. Harry Potter w polskim dyskursie naukowym [w:] Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014, s. 27–37.
 • Uniwersum Wandy Chotomskiej [w:] Wandalia ponownie, red. J. Papuzińska, Wydawnictwo Literatura, s. 54–67.
 • O przyjemności czytania, przygodzie i tajemnicy. Magiczne biblioteki [w:] Słowo na terytorium sztuki dla dziecka, Poznań 2013, s. 145–158.
 • Tendencje postmodernistyczne we współczesnej literaturze baśniowej dla dzieci i młodzieży [w:] Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań, red. B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013, s. 27–40.
 • Od aksjologii do estetyki? Grimmowskie ujęcia okrucieństwa i grozy w Kinder- und Hausmärchen jako inspiracja dla twórców współczesnej fantastyki [w:] Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, s. 153–168.
 • (Anty)baśń Korczakowska. Dialog z tradycją baśniową w opowieści «Kajtuś czarodziej» [w:] Baśń w terapii i wychowaniu, red. Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Warszawa 2012, s. 111–126.
 • Wartość fantazjowania. Wzorce zachowań autoterapeutycznych we współczesnej prozie dla dzieci [w:] Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, red. A. Ungeheuer-Gołąb, M. Chrobak, Rzeszów 2012, s. 240–254.
 • Niepokorne baśnie. Gra z tradycją i elementy autotematyczne we współczesnej literaturze baśniowej [w:] «Stare» i «nowe» w literaturze dla dzieci i młodzieży, red. B. Olszewska, E. Łucka-Zając, Opole 2010, s. 323–336.
 • «Przygody Sindbada Żeglarza» Bolesława Leśmiana. Przygoda jako metafora doświadczania świata, „Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty kulturowe” 2009, nr 1–2, s. 93–105.
 • Książki i Księgi. Lektury bohaterów współczesnej prozy dla dzieci i młodzieży [w:] Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Diagnozy i postulaty, red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając, Warszawa 2008, s. 97–109.

Popularyzacja kultury

 • Znalezione na półce: «Pierścień i róża, czyli historia Lulejki i Bulby», „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2013, nr 6.
 • Kopciuszek jako tekst kultury, „Nowe Książki” 2012, nr 12.
 • Baśnie na nowe millennium. Zachodnie źródła współczesnych nurtów w literaturze baśniowej, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2012, nr 11.
 • Znalezione na półce: «Most do Terabithii» Katherine Paterson, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2012, nr 7–8.
 • Baśniowe «szare charaktery», „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2012, nr 2.
 • Bunt baśni. Bohdana Butenki gra z tradycją, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2011, nr 9.
 • Sprawy pilne i sprawy ważne. O «Momo» Michaela Endego, „Poradnik Bibliotekarza” – „Świat Książki Dziecięcej” 2011, nr 2.
 • Felix, Net i Nika i XXI wiek, „Guliwer” 2008, nr 4.

Anna Wietecha

Książka autorska

 • Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krótkich formach prozatorskich Bolesława Prusa: teksty i konteksty, Warszawa 2015, ss. 384.

Redakcja naukowa

 • Polska literatura wysoka i popularna lat 1864–1918. Dialogi i inspiracje, red. A. Wietecha, I. Koczkodaj-Poniatowska , K. Lesicz-Stanisławska, Warszawa 2011, ss. 296.

Studia i szkice literackie

 • Barwna percepcja, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2006, nr 4 (7), s. 137–150.
 • O panaceum na trującą współczesność w czterech odsłonach, czyli o poszukiwaniach źródeł religii, kultury i cywilizacji w antycznych powieściach Kraszewskiego, Orzeszkowej, Sienkiewicza i Jeske-Choińskiego, „OD-DO. Literatura, kultura, wiek XIX. Naukowe pismo doktorantów Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki” 2007, nr 2.
 • Wobec poznania. Drogi pozytywistów. Prolegomena, internetowy rocznik „Humanistyka XXI wieku”, red. A. Pieńkowska, A. Wdowik, Warszawa 2009, s. 137–146.
 • U kresu poznania, czyli pożegnanie zmarłego w Martwej naturze Marii Konopnickiej [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. B. Obsulewicz-Niewińska, I. Wiśniewska, Lublin 2010, s. 277–287.
 • Nawrócony Bolesława Prusa jako studium ludzkiego doświadczenia. O krok od rzeczy ostatecznych, „Acta Humana” 2010, nr 1, s. 95–104.
 • Bolesław Prus na progu nowoczesności, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe” 2010, nr 1, s. 243–248.
 • Uciekając przed nieuniknionym – ludzka cielesność ubrana w uszytą przez Prusa Kamizelkę, „Literacje” 2010, nr 4, s. 75–78.
 • Metafora malarska w polskiej krytyce literackiej w latach 1864–1918. Rekonesans [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, Warszawa 2010, s. 192–208.
 • Czy Omyłka to Prusowska pomyłka? Próba odkodowania znaczeń, Internetowy rocznik „Humanistyka XXI wieku”, red. A. Pieńkowska, A. Wdowik, Warszawa 2011, s. 178–184.
 • Teodor Jeske-Choiński i Henryk Sienkiewicz w poszukiwaniu chrześcijańskich źródeł kultury polskiej [w:] Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. M. Gabryś, K. Stępnik, Lublin 2011, s. 139–148.
 • Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie: Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2011, s. 53–62.
 • Prusowska podróż w krainy literatury popularnej, czyli ślady „tej trzeciej” w Pałacu i ruderze [w:] Polska literatura wysoka i popularna lat 1864–1918. Dialogi i inspiracje, red. I. Koczkodaj, K. Lesicz-Stanisławska, A. Wietecha, Warszawa 2011, s. 27–37.
 • Tropem drobnych śladów – społeczność żydowska w antycznych powieściach końca XIX wieku [w:] Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice, red. E. Prokop-Janiec, S. Żurek, Kraków 2011, s. 325–336.
 • Miraże poznania. Z legend dawnego Egiptu Bolesława Prusa jako parabola o władzy, czasie i śmierci [w:] Władca, władza. Literackie doświadczenia Europejczyków. Wiek XX i XXI, red. M. Poradecki, przy współudziale M. Szymor-Rólczak, Łódź 2011, s. 33–42.
 • U wrót poznania. Wielki Elizy Orzeszkowej jako głos w dyskusji nowelistów pozytywizmu o muzyce i jej właściwościach [w:] Sekrety Orzeszkowej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, I. Wiśniewska, Warszawa 2012, s. 338–351.
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego antyczna prima inter pares w literackim zwierciadle, „Literacje” 2012, nr 3, s. 52–57.
 • Czternasta część Elizy Orzeszkowej jako historia pisana Ciałem, „Literacje” 2012 nr 1–2: Ciało, s. 48–56.
 • The Picture of Jewish community in Mirtala by Eliza Orzeszkowa. Its features and associations, „Literacje” 2012, nr 4: Zęby, s. 116–119.
 • O płynnej formie realizmu, czyli rzemiosło człowieczeństwa w Śnie Bolesława Prusa [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. D. Osiński, E. Paczoska, B. Szleszyński, Warszawa 2013, s. 189–208.
 • Pod kątem przeszłości i przyszłości – filtrowanie historii zbiorowej i jednostkowej przez pryzmat ludzkiego ciała w noweli Będzie wojna Marii Konopnickiej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”, rok VI (XLVIII), 2013, nr: Archeologia i futurologia wyobraźni, s. 131–148.
 • Ksiądz Inocenty Grdyka na ścieżkach wiary i niewiary w noweli Adolfa Dygasińskiego Świat i ślepa dziewczyna [w:] Postać księdza w literaturze, red. G. Głąb i S. Radziszewski, Radom 2014, s. 53-72.
 • Logika spojrzenia w Ogrodzie Saskim Bolesława Prusa, „Napis”, seria XX, 2014, nr W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku, s. 121-137.
 • Modyfikacje realności w Dziwnej historii Bolesława Prusa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 173, „Studia Historicolitteraria” XIV, Kraków 2014, s. 32-48.
 • Józefa Ignacego Kraszewskiego antyczna prima inter pares w literackim zwierciadle [w:] Kraszewski i wiek XIX. Studia, red. K. Czajkowski, A. Janicka, P. Kuciński, Białystok 2014, s. 621-628.
 • Aktualizacja Quo vadis Henryka Sienkiewicza w XXI wieku, czyli Quo vadis III tysiąclecie Martina Abrama. Kilka scen z życia postaci zapożyczonych i nowych [w:] Antyk w zwierciadle literatury i kultury popularnej, red. K. Dominas, R. Dymczyk i A. Mikołajczak, Poznań 2015, s. 68-81.
 • Magdalena Brzeska jako geniusz uczucia, czyli o lekcjach empatii w Emancypantkach Bolesława Prusa [w:] Tożsamość kobiet w Polsce. Interpretacje, t. 1, Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, red. I. Maciejewska, Olsztyn 2016, s. 239-246.
 • Czego nie widać w lustrze, czyli o przekraczaniu ciemności w Katarynce Bolesława Prusa, „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 3, s. 119-137.
 • Świat dziecka w Przygodzie Stasia Bolesława Prusa [w:]  Dziecko. Literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Kielce 2016, s. 215-224.
 • Świat zwierząt i roślin uwikłany w świat ludzi w Emancypantkach Bolesława Prusa [w:] Zielona historia literatury, t. 2, Ekomodernizmy, red. D. Piechota i A. Trześniewska, Lublin 2016, s. 45-53.
 • Bohaterowie na przełęczy czasu w Ogniwach Elizy Orzeszkowej [w:] Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik i Z. Trzaskowskiego, Kielce 2015, s. 559-568.

Marta Jaworek

 • Twórczość Korczaka w świetle teorii mitu: odczytanie psychoanalityczne i strukturalne [w:] Janusz Korczak. Pisarz, red. A. Czernow, Warszawa 2014, s. 63–80.
 • Rilke liberalnie, „OderUbersetzen“ 2013, nr 4, s. 262–263.
 • Baśń, której nie było. Bajki Baczewskiego, „Inter” 2013, nr 1.
 • Podróżnik Sienkiewicz okiem Krzyżanowskiego: dlaczego nie „Listy z Afryki”? [w:] Krzyżanowski. Spojrzenie po latach, red. Ł. Książyk, M. Nabiałek, Warszawa 2013, s. 207–219.
 • Jedno życie, setki zdjęć, „Znak” 2012, nr 10.

Joanna Parol

 • Wzajemna miłość. Sztuka filmowa o relacjach w rodzinie, „Fides et Ratio” 2014, nr 3 (19), temat numeru „Relacje w rodzinie”, s. 38–50, www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.
 • Piękno i siła macierzyństwa i ojcostwa. Sztuka w służbie rodzicielstwu, „Fides et Ratio” 2014, nr 2 (18), temat numeru: „Macierzyństwo, ojcostwo”, s. 108–124, www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnik.html.
 • Wiersze pisane nutami, dźwięki grane słowami. Muzyka pani Chotomskiej [w:] Wandalia ponownie, red. J. Papuzińska, Łódź 2013, s. 91–107.
 • Opowiedzieć „ludzką” historię – przekraczanie granic literatury i istnienia w twórczości Stanisława Lema, „Humanistyka XXI wieku” 2013, nr 1 (4), s. 146–158, www.humanistyka.edu.pl.

Ewelina Rąbkowska

Książka autorska

 • Potrzeba początku. Kategoria dzieciństwa w polskiej współczesnej prozie wspomnieniowej (1987-2014), Wydawnictwo SBP, Warszawa 2015.

Redakcja naukowa

 • O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, pod red. G. Leszczyńskiego, A. Mik, E. Rąbkowskiej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018 [w druku].

Artykuły w monografiach zbiorowych

 • Zwierzęcy świat w „Szatanie z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego, [w:] Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, pod. red. A. Barcz, M. Dąbrowskiej, E-naukowiec, Lublin 2014.
 • Samotność i dziecko – życie, praca, dzieło Maryny Falskiej, [w:] Siła samotności w kulturze i edukacji, pod red. Joanny Posłusznej, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2015.
 • Śmieciowe zwierzęta (trash animals) i „dzieci śmieci” – relacje zwierzęcia i dziecka w literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, pod red. M. Skowery, A. Mik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016.
 • Uciekinierzy do piątej strony świata. Kategoria miejsca w prozie Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży, [w:] Geografia Krain Zmyślonych, pod red. W Kosteckiej i M. Skowery, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016.
 • Powroty do raju, powroty do piekła. Trudne świadectwa dzieciństwa wojennego i powojennego na podstawie współczesnej polskiej prozy wspomnieniowej, [w:] „Rozliczanie” przeszłości. Relacje polsko-żydowskie w tekstach kultury XX i XXI wieku, T. Sucharski i M. Murawska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2016.
 • Kiedy znów jestem dzieckiem – kategoria dzieciństwa w polskiej współczesnej prozie wspomnieniowej (1987-2014), [w:] Literatura, sztuka język, red. R. Starz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.
 • Od autobiografii do baśni i z powrotem. Andersenowskie motywy baśniowe w polskiej współczesnej prozie wspomnieniowej, [w:] Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, pod red. H. Ratusznej, M. Wiśniewskiej, V. Wróblewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
 • Zwierzęta i ich dzieci – poznanie, empatia, etyka. Perspektywa ekokrytyczna w literaturze dla dzieci i młodzieży, [w:] Wspólny Świat. Ekologia w refleksji humanistycznej i w praktyce edukacyjnej – przyjęte do publikacji w 2017 r.
 • „Po cóż byś miał do nich strzelać?” – (nie)zapomniane polowania Stasia Tarkowskiego W pustyni i w puszczy Henryka, [w:] Dariusz Piechota, przyjęte do publikacji w 2017 r.
 •  Zabawa z posthumanizmem. Picturebook Dzień z życia Czu Neila Gaimana i Adama Rexa, [w:] Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość, red. W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera, przyjęte do publikacji w 2017 r.

Artykuły w czasopismach

 • Rewolucja, przyjaźń i Myszka Miki – tło historyczne powstania pierwszego periodyku Disneya dla dzieci w Polsce (1938-1939), „Inskrypcje” 1/2014.
 • Dojrzewanie surowo wzbronione – John Green, „Guliwer” 3/2015, s. 9-15.
 • Pozaedukacyjny zwierzyniec? – przekształcenia motywu raju zwierząt w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Creatio Fantastica” 1 (56)/2017, s. 83-95.
 • Dzieci, zwierzęta i wielka zabawa. Przekształcenia wątków zwierzęcego folkloru w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży w perspektywie kulturowych studiów nad zwierzętami (cultural animal studies) i ich wartości edukacyjne, „Polonistyka. Innowacje” 5/2017, s. 85-102.
 • „Koniec zwierzątek?” – nowa perspektywa animal studies w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży przełomu XX i XXI w., Rocznik „Humanistyka XXI wieku” – przyjęte do publikacji.

 

Recenzje naukowe

 • M. Jaworek, Mit dziecka. Korczak-Nietzsche-Zaratustra – recenzja Nowe Książki 2017/5, s. 64.
 • Dydaktyka i łowy, pod. red. R. Waksmunda i D. Michułkirecenzja Zoophilologica 2018/4 [w druku].

 

Recenzje literatury pięknej

 • Olech, Poppintrokowie. Opowiadania z magią i dreszczem – recenzja Nowe Książki 2017/1, s. 93-94;
 • A. Cieplak, Ma być czysto – recenzja Poradnik Bibliotekarza, dod. Świat Książki Dziecięcej 2017/2, s. 4;
 • L. Bardijewska, Kot Karima i obrazki – recenzja Nowe Książki 2017/6, s. 93-94;
 • M. Viewiegh, Krótkie bajki dla zmęczonych rodziców – recenzja Nowe Książki 2016/3, s. 93;
 • S. Vanden Heede, Felek, Tola i porywacze – recenzja Nowe Książki 2016/12, s. 96;
 • K. Szestak, Szary domek – recenzja Nowe Książki 2016/4, s. 93;
 • M. Rosen, Idziemy na niedźwiedzia – recenzja Nowe Książki 2016/6, s. 95;
 • E. Madeyska, Okularki – recenzja 2016/9, s. 93;
 • A. Griffiths, 26-piętrowy domek na drzewie – recenzja Nowe Książki 2016/5, s. 93;
 • G. Dahle, Wojna – recenzja Poradnik Bibliotekarza, dod. Świat Książki Dziecięcej 2016/12, s. 4;
 • I. Chmielewska, W kieszonce – recenzja Nowe Książki 2016/1, s. 93-94;
 • I. Chmielewska, abc.de – recenzja Nowe Książki 2016/3, s. 92;
 • J. Bednarek, Pięć sprytnych kun – recenzja Poradnik Bibliotekarza, dod. Świat Książki Dziecięcej 2017/3, s. 3-4;
 • G. Bąkiewicz, Mieszko, ty Wikingu! – recenzja Nowe Książki 2016/6, s. 90;
 • K. Ryrych, Denim blue – recenzja Ryms 2015/25, s. 11;
 • E. Piotrowska, Niedźwiedź Wojtek – recenzja Guliwer 2018
 • S. D. Eden, Dzikie królestwo, – recenzja Nowe Książki 2018
 • D. Combrzyńska-Nogala, Skutki uboczne eliksiru miłości – recenzja Poradnik Bibliotekarza, dod. Świat Książki Dziecięcej 2018.

Maciej Skowera

Redakcja naukowa

 • Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014.

Artykuły w tomach zbiorowych

 • Co serial telewizyjny robi z baśnią, czyli o dialogu z tradycją w serialach „Dawno, dawno temu” i „Grimm” [w:] Czas seriali, red. A. Szczepanek, S. Wojciechowska, P. Buśko, Gdańsk 2014, s. 168–188.
 • Końca nie widać. Transmedialne czary na portalu pottermore.com [w:] Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury, red. W. Kostecka, M. Skowera, Warszawa 2014, s. 169–179.
 • Cudowna i pożyteczna Magda Gessler. O strukturze, znaczeniach i wartościach „telewizyjnej baśni” [w:] Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze, red. M. Błaszkowska, K. Kleczkowska, A. Kuchta, M. Kuster, J. Malita, P. Pawlak, I. Pisarek, P. Wilczyński, Kraków 2014, s. 196–205, http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/4e6e0787-4fb8-4030-aa59-a6accf16b750.
 • „Capitol Couture” – konwergencyjna utopia mody w dystopijnym uniwersum „Igrzysk śmierci” [w:] Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego. Utopie i fantazje w modzie i dizajnie, red. J. Jaworska, A. Zborowska, Warszawa 2014, s. 55–65, http://ikp.uw.edu.pl/documents/6216664/0/UTOPIE+I+FANTAZJE+W+MODZIE+I+DIZAJNIE_PUBLIKACJA.pdf.
 • „Not your usual suspects”. Intertekstualne gry (z) braćmi Grimm i ich baśniami w serialu „Grimm” [w:] Grimm: Potęga dwóch braci. Kulturowe aspekty Kinder- und Hausmärchen, red. W. Kostecka, Warszawa 2013, s. 227–239.
 • „Mała syrena nie czuła wcale śmierci”, czyli o tanatologicznych aspektach baśni Hansa Christiana Andersena [w:] Śmierć w zwierciadle humanistyki. Tom pokonferencyjny, red. D. Gapska, Poznań 2013, s. 127–142.
 • „Przepiękny chłopiec” z białego marmuru. Realizacja romantycznego modelu miłości idealnej w baśniach Hansa Christiana Andersena [w:] Antropologia miłości. Tom V. Miłość idealna. Miłość dziecka, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka, K. Marchel, Wrocław 2013, s. 71–82.
 • Kuchnia, magia i uczucia. O sztuce kulinarnej w powieści Laury Esquivel „Przepiórki w płatkach róży” [w:] Pongo. Tom V: antropologia praktyk kulinarnych. Szkice, red. R. Chymkowski, A. Jaroszuk, M. Mostek, Warszawa 2012, s. 167–172.

Artykuły w czasopismach

 • „Harry Potter”, „Igrzyska śmierci” i rzeczywistość. Dwie opowieści o kulturze popularnej i przemocy, „Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy” 2015, nr 25, s. 103–113, http://www.maska.psc.uj.edu.pl/documents/40768330/3b5c9642-f6bd-43ad-8a0a-38a388c58f4c.
 • Polacy i Żydzi, dzieci i dorośli. Kto jest kim w „Kotce Brygidy” Joanny Rudniańskiej i „Bezsenności Jutki Doroty Combrzyńskiej-Nogali”, „Konteksty Kultury” 2014, nr 11, z. 1, s. 56–71, http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2014/Tom-11-zeszyt-1/art/2838/.
 • (Nie)jedzenie zwierząt – wersja dla dzieci, „Wakat” 2014, nr 1–2 (24–25), http://sdk.pl/wakat/nr24/MaciejSkowera.html.
 • Człowiek w kolekcji. Przypadek ludzkich monstrów, „Polisemia” 2013, nr 1 (10), http://www.polisemia.com.pl/numery-czasopisma/12013/czowiek-w-kolekcji.
 • Baśnie na czas kryzysu, „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców” 2012, nr 1, s. 28–35, http://struna.edu.pl/pub/file/pierwszy_numer_struna-bmn.pdf.
 • Śmiertelna rozkosz. Motywy ognia i wody oraz ich rola w opisie choroby miłosnej w „Roksolankach” Szymona Zimorowica oraz w cyklu erotyków przypisywanych Mikołajowi Sępowi Szarzyńskiemu, „Konteksty Kultury” 2012, nr 9, s. 5–16, http://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_9/art/1927/.
 • „Idealizm”, „iluzje”, „idioci”. Romantyczny mit miłosny w filmie Janusza Morgensterna „Do widzenia, do jutra”, „Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy” 2012, nr 14, s. 75–86, http://www.uj.edu.pl/documents/40768330/547fbad5-983b-4696-b4cf-95e9484587b2.

Hasła słownikowe

 • Dorota Combrzyńska-Nogala (1962- ), Franciszek Kobryńczuk (1929- ), Marcin Szczygielski (1972- ) [w:] Polish Literature for Children and Young Adults Inspired by Classical Antiquity. A Catalogue, red. K. Marciniak, E. Olechowska, J. Kłos, M. Kucharski, Warszawa 2013.

Recenzje

 • Tu (bardzo powoli) rozpoczyna się historia. „Labirynt Śniących Książek” Waltera Moersa, „Kultura Liberalna” 2015, nr 5 (313), http://kulturaliberalna.pl/2015/01/27/recenzja-labiryntu-sniacych-ksiazek/.
 • Uwaga na marzenia – mogą się spełnić! [B. Mull, Łupieżcy Niebios], „Nowe Książki” 2015, nr 3.
 • Dziecięcość i dorosłość [Janusz Korczak – pisarz pod red. A.M. Czernow], „Nowe Książki” 2014, nr 10.
 • Koniec z Potterem, czas na Gombrowicza! O „Franciszce” Anny Piwkowskiej, „Kultura Liberalna” 2014, nr 40 (299), http://kulturaliberalna.pl/2014/09/30/franciszka-anna-piwkowska-recenzja/.