Uniwersytet Warszawski

Prof. Grzegorz Leszczyński
grzegorz.leszczynski@nulluw.edu.pl

Dr Weronika Kostecka
w.kostecka@nulluw.edu.pl

Dr Maciej Skowera (sekretarz Zakładu)
mgskowera@nulluw.edu.pl

 

Zakład Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej
Instytut Literatury Polskiej

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

prof. Grzegorz Leszczyński

wtorek, godz. 8:45-9:45, s. 23

dr Weronika Kostecka

wtorek, godz. 13:00-13:30, s. 23

środa, godz. 18:15-18:45, s. 23

dr Maciej Skowera

wtorek, godz. 13:15-14:15, s. 23

sobota (w tygodniu zajęć na studiach zaocznych), godz. 14:00-14:40, ZOOM (po uprzednim kontakcie)