Uniwersytet Warszawski
Dr hab., prof. UW Grzegorz Leszczyński

Dr hab., prof. UW Grzegorz Leszczyński

kierownik Zakładu

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Od 2008 r. prodziekan Wydziału Polonistyki. Kieruje studiami podyplomowymi „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”.

Od 2014 r. jest przewodniczącym Kapituły Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży. W latach 2002–2005 był przewodniczącym Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Sztuka Młodym”.

W latach 1994-2000 pracował w Telewizji Polskiej jako zastępca dyrektora Redakcji Dziecięcej.

W 2013 r. otrzymał nominację do Nagrody Ikara. Rok później uhonorowany przez studentów Wydziału Polonistyki UW Pierścieniem Mocy w kategorii „Mistrz”.

Wydał kilka książek: Wielkie małe książki (2015), Książka i młody czytelnik. Zbliżenia, oddalenia, dialogi (2013, współautor Michał Zając), Książki pierwsze. Książki Ostatnie? (2012), Bunt czytelników (2010), Magiczna Biblioteka (2007), Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze 2. poł. XIX i w XX wieku (2006), Literatura i książka dziecięca (2003), Elementarz literacki (2001), Młodopolska lekcja fantazji (1990).

Jest redaktorem naukowym Słownika literatury dziecięcej i młodzieżowej (2002) i kilkunastu monografii wieloautorskich. Opracował szereg kierowanych do młodych czytelników antologii, m.in. Baśnie świata (2007), Polskie baśnie i legendy (2006), Po schodach wierszy (1992).

Opracował teatralną adaptację powieści Anny Kamieńskiej W Nieparyżu i gdzie indziej (premiera: Teatr Telewizji 2000, reż. Z. Zapasiewicz). Przełożył opowieści Hoffmanna, Puszkina, Cervantesa i Maupassanta (przekłady ukazały się w tomie Kufer pełen baśni, 2000).

Dr Weronika Kostecka

Dr Weronika Kostecka

Prowadzi badania naukowe i publikuje prace dotyczące literatury dziecięcej i młodzieżowej. Jej zainteresowania obejmują historię i teorię literatury dziecięcej i młodzieżowej, kulturowe, literackie, socjologiczne i pedagogiczne aspekty baśni oraz związki literatury i kultury popularnej z twórczością dla niedorosłego odbiorcy. Autorka książek: Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacką (2014) oraz Tajemnica księgi. Tropami współczesnej fantastyki dla dzieci i młodzieży (2010), a także artykułów publikowanych w monografiach wieloautorskich. Redaktor naukowy tomów zbiorowych: Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej (2016; współred. M. Skowera), Harry Potter. Fenomen społeczny – zjawisko literackie – ikona popkultury (2014; współred. M. Skowera) oraz Grimm: potęga dwóch braci. Kulturowe konteksty Kinder- und Hausmärchen (2013).

Jest członkinią Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży oraz współautorką projektu studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności”, w ramach których prowadzi zajęcia dotyczące historii i teorii baśni oraz literatury inicjacyjnej.

Jako recenzentka współpracuje z miesięcznikiem „Nowe Książki”. W latach 2011–2013 członkini jury literackiego w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku”.

Dr Anna Wietecha

Dr Anna Wietecha

Stypendystka FNP w programie „Start” 2013 i 2014. Jest autorką książki Sięgnąć poza wzrok. Doświadczenia percepcyjne w krótkich formach prozatorskich Bolesława Prusa: teksty i konteksty (2015) oraz ponad dwudziestu artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych i w czasopismach naukowych jak np. „Wiek XIX”, „Studia Historicolitteraria”, „Tekstualia” i „Acta Humana”. Współredaktorka tomu zbiorowego Polska literatura wysoka i popularna lat 1864–1918. Dialogi i inspiracje (2011).

Interesuje się literaturą i kulturą końca XIX wieku, a w tym m.in.: związkami z antykiem, zagadnieniami synestezji i przekładu intersemiotycznego, kwestią reprezentacji rzeczywistości, percepcją w literaturze, literaturą popularną i wielowymiarowością zjawiska tolerancji w tekstach kultury.

mgr Adam Franke

mgr Anna Mik

mgr Ewelina Rąbkowska

mgr Małgorzata Wojciechowska

mgr Anna Maria Czernow

mgr Marta Jaworek

sekretarz Zakładu

mgr Aleksandra Korczak

mgr Joanna Parol

mgr Maciej Skowera