Uniwersytet Warszawski

Zakład łączy badania nad literaturą popularną z badaniami nad literaturą kierowaną do młodych czytelników. Znajduje to uzasadnienie we wspólnocie rozwiązań artystycznych, wspólnych kręgach nawiązań kulturowych, wspólnej topice, zazębianiu się gatunków i wzajemnych inspiracjach fabularnych.

W obszar zainteresowań pracowników i doktorantów Zakładu wchodzą:

  • literatura dziecięca i młodzieżowa – historia, teoria, metody badań;
  • literatura popularna i jej ewolucja (od źródeł XIX-wiecznych po zjawiska XXI wieku): nurty, tematy, konwencje;
  • związki między literaturą dziecięcą i młodzieżową a literaturą popularną: wyróżniki, tendencje i odmiany charakterystyczne dla literatury popularnej występujące w literaturze dla niedorosłego czytelnika oraz tematy i konwencje przeniesione z literatury tradycyjnie uznawanej za dziecięcą do literatury popularnej adresowanej do starszego czytelnika;
  • twórczość dla odbiorców dorosłych nawiązująca do klasyki literatury dziecięcej.