Uniwersytet Warszawski

ROK AKADEMICKI 2016/17 – STUDIA DZIENNE

prof. Grzegorz Leszczyński

seminarium magisterskie
I rok,„Literatura dla dzieci i młodzieży – nurty, konwencje, tematy”
seminarium magisterskie
II rok, „Literatura dla dzieci i młodzieży – nurty, konwencje, tematy”
wykład
„Literatura popularna” (współprow. z dr W. Kostecką; semestr zimowy)
seminarium doktoranckie
„Literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularna”

dr Anna Wietecha

konwersatorium (OGUN)
„Wymiary tolerancji w tekstach kultury końca XIX i XX wieku” (semestr zimowy)
konwersatorium (OGUN)
„Wśród tekstów literatury popularnej 1864-1914” (semestr letni)

dr Weronika Kostecka

seminarium licencjackie
„Literatura dziecięca i młodzieżowa. Teorie – metody badań – interpretacje”
wykład
„Literatura popularna” (współprow. z prof. G. Leszczyńskim; semestr zimowy)
konwersatorium
„Dziecko, dzieciństwo i dziecięcość w fantastyce” (semestr letni)

mgr Maciej Skowera, mgr Anna Mik

konwersatorium (OGUN)
„Potworne księgi potworów”. Monstra i osobliwości w literaturze dziecięcej (semestr letni)

ROK AKADEMICKI 2016/17 – STUDIA ZAOCZNE

dr Weronika Kostecka

wykład
„Literatura popularna”soboty (semestr letni)

mgr Ewelina Rąbkowska

konwersatorium
„Od dydaktyzmu do artyzmu”? – punkty zwrotne w historii literatury dla dzieci i młodzieży od XVIII wieku po nowoczesność (semestr letni)