Uniwersytet Warszawski

ROK AKADEMICKI 2020/21 – STUDIA DZIENNE

prof. Grzegorz Leszczyński

seminarium magisterskie
I rok,„Literatura dla dzieci i młodzieży – nurty, konwencje, tematy”
seminarium magisterskie
II rok, „Literatura dla dzieci i młodzieży – nurty, konwencje, tematy”
seminarium doktoranckie
„Literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularna”

dr Weronika Kostecka

seminarium licencjackie
„Literatura dziecięca i młodzieżowa. Teorie – metody badań – interpretacje”
ćwiczenia
„Literatura popularna” (semestr letni)

dr Maciej Skowera

konwersatorium: „Literatura dziecięca – wersja dla dorosłych”

ćwiczenia: „Literatura popularna” (semestr letni)

ROK AKADEMICKI 2020/21 – STUDIA ZAOCZNE

dr Maciej Skowera

ćwiczenia „Literatura popularna” (semestr letni)