Uniwersytet Warszawski

ROK AKADEMICKI 2017/18 – STUDIA DZIENNE

prof. Grzegorz Leszczyński

seminarium magisterskie
I rok,„Literatura dla dzieci i młodzieży – nurty, konwencje, tematy”
seminarium magisterskie
II rok, „Literatura dla dzieci i młodzieży – nurty, konwencje, tematy”
seminarium doktoranckie
„Literatura dla dzieci i młodzieży, literatura popularna”

dr Anna Wietecha

konwersatorium (OGUN)
„Wymiary tolerancji w tekstach kultury końca XIX i XX wieku” (semestr zimowy)
konwersatorium (OGUN)
„Wśród tekstów literatury popularnej 1864-1914” (semestr letni)

dr Weronika Kostecka

seminarium licencjackie
„Literatura dziecięca i młodzieżowa. Teorie – metody badań – interpretacje”
wykład
„Literatura popularna” (semestr zimowy)
konwersatorium
„Baśń, baśniowość, fantastyka. Metodologia badań i kierunki interpretacji” (semestr zimowy)

ROK AKADEMICKI 2017/18 – STUDIA ZAOCZNE

dr Weronika Kostecka

wykład
„Literatura popularna”soboty (semestr letni)